FISTORIA FIRMY

Ok. roku 1900 Alois Korzilius ( z lewej) i Hugo Korzilius ( z prawej)

PRZED PONAD STU LATY zostały założone przedsiębiorstwa znane pod nazwami Alois Korzilius Interbau -- Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG oraz Bernhard Link GmbH & Co. KG.

Dzisiaj grupa Interbau-Blink należy do fundacji  Uta Korzilius-Kern Stiftung, która powstała 9 sierpnia 1989 roku.

 

 

 

FUNDACJA UTA Korzilius-Kern

Przed ponad stu laty zostały założone przedsiębiorstwa znane pod nazwami Alois Korzilius Interbau - Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG oraz Bernhard Link GmbH & Co. KG. Dzisiaj grupa Interbau-Blink należy do fundacji  Uta Korzilius-Kern Stiftung, która jako właściciel całego majątku zmarłej Uta Korzilius-Kern przejęła także udziały w spółce.

Fundacja została założona 9 sierpnia 1989 roku. Jest to posiadająca zdolność do czynności prawnych publiczna fundacja  prawa cywilnego, która służy dobru publicznemu i jest do tego trwale zobowiązana statutem.

Obecnie ze środków Fundacji wspierane jest regularnie Towarzystwo Wspierania Badań nad Rakiem w Gießen (Verein zur Förderung der Krebsvorschung in Gießen e.V.) pod przewodnictwem Pana prof. dr med. Hansa Pralle, Medizinische Klinik IV, Klinikstraße 36, D-35392 Gießen.

FISTORIA FIRMY

O ile w początkowym okresie były to wszelkie wyroby ceramiczne, od  butelek i dzbanów przez żłoby do rur kamionkowych, to od połowy lat 60-tych skoncentrowano się na produkcji płytek ściennych i podłogowych. Wtamtym czasie niezależne przedsiębiorstwa stały się szybko znanymi firmami specjalizującymi się w produkcji płytek techniką ekstrudowania  jednakże o innym profilu produkcji dla różnych segmentów rynku. W roku 1999  firma Alois Korzilius Interbau -- Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG przejęła od właścicieli - rodziny Link 100% udziałów w spółce Bernhard Link GmbH & Co. KG i dzięki temu sensownie rozszerzyła i skompletowała swój asortyment.

Region Kannenbäckerland, zagłębie ceramiki,  jedno z najbardziej znanych  w Niemczech i w Europie, ze swymi wysoko wykwalifikowanymi ludźmi, którzy wiedzą jak produkować wspaniałe rzeczy z wysokiej jakości gliny z Westerwaldu, z zasobami surowca bezpośrednio w pobliżu fabryk, optymalnymi połączeniami transportowymi i ścisłą współpracą z lokalnymi centrami badawczo -- rozwojowymi, oferuje do dziś idealne warunki do ciągłego wzrostu przedsiębiorstwa i stabilnego zatrudnienia.

1956 Płytki podwójnie ciągnione i płytki do pomieszczeń mokrych firmy Blink.

Regionalnie zakorzeniona. Ziemia naszym domem.

  • Siedziba

    firmy.