W interesie naszych klientów produkujemy zgodnie z wewnętrzną normą zakładową, która przekracza obowiązujące w Niemczech rygorystyczne przepisy i europejskie normy.

Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem i produkujemy wyłącznie w Niemczech.

SUROWCE POCHADZĄ Z NASZEGO REGIONU, A MIEJSCA WYDOBYCIA W 100% PRZYWRACANE SĄ DO STANU NATURALNEGO.PRODUKUJEMY ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI STANDARTAMI I NORMAMI.

100% Made in Germany.

Ekologia (pdf)

OD SUROWCÓW, POPRZEZ PRODUKCJĘ  DO LOGISTYKI.

Odpowiedzialni za nasze środowisko i następne pokolenia kładziemy duży nacisk na trwałość naszych produktów i oszczędne wykorzystywanie surowców i energii.

Począwszy od zamkniętego obiegu surowców i zoptymalizowanego systemu recyklingu z własnym oczyszczaniem i ponownym wykorzystaniem ścieków produkcyjnych, przez wykorzystanie wydzielającej się energii cieplnej aż po oczyszczanie spalin, wykorzystujemy najnowocześniejsze metody aby produkcja była przyjazna dla środowiska. Przy produkcji naszych płytek korzystamy wyłącznie z prądu z odnawialnych źródeł energii.

WSZYSTKIE SUROWCE
POCHODZĄ Z
LOKALNYCH ZŁÓŻ,


np. z firmy Stephan Schmidt KG z Dornburga. Obciążająca środowisko „turystyka surowców" jest wykluczona. Złoża muszą być w 100% rewitalizowane pod surowym nadzorem właściwych instytucji. W miejscach wcześniejszych kopalni gliny powstają dziś ekosystemy.

Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w Oswiadczeniu dot. Ochrony Środowiska naszego dostawcy, firmy Stephan Schmidt KG, która bierze udział w Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

> Close

Diese Webseite verwendet Cookies.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren. Diese Cookies helfen uns dabei, Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten und unsere Webseite ständig zu verbessern. Mit dem Klick auf den Button “Akzeptieren” erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Für weitere Informationen über die Nutzung von Cookies oder für die Änderung Ihrer Einstellungen klicken Sie bitte auf “Details”.

Sie geben Ihre Einwilligung, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutz.

Realizacja